tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan mina hälsotestresultat påverka mina familjemedlemmar?

Ärvda drag överförs från föräldrar till barn generation efter generation genom DNA. Därför kan dina hälsotestresultat ha implikationer för andra medlemmar i din familj eftersom genetiskt orsakade sjukdomar är ärftliga.

Således, om dina resultat visar att du har en ökad risk för att utveckla en viss sjukdom eller att du är bärare av en viss patogen variant, är det mycket sannolikt att dina närmaste familjemedlemmar också gör det. I dessa fall skulle det vara intressant om du delar informationen med din familj så att de överväger möjligheten att genomgå genetiska tester. Dessutom bör du ha i åtanke att de genetiska varianterna som analyserats i tellmeGen-testet också kan överföras till din avkomma.