tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kommer fler sjukdomar och personliga drag att läggas till över tid?

Ja. Vårt mål är att öka antalet resultat som rapporteras till våra användare, antingen genom att förbättra tillförlitligheten hos de redan befintliga eller genom att lägga till nya sjukdomar och drag i takt med att vetenskapliga studier ger resultat med tillräcklig vetenskaplig bevisning.