tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan det faderliga haplogruppen och dess subtyper?

Ett faderligt haplogrupp är en genetisk grupp som definieras av förekomsten av specifika genetiska markörer som ärvt genom den faderliga linjen (faderligt haplogrupp). Dessa genetiska markörer är specifika varianter i DNA som kännetecknar en särskild grupp av personer med gemensam genetisk härkomst. I enkla termer är ett haplogrupp som en ”gren” på det mänskliga släktträdet som grupperar individer med gemensamma förfäder. Det låter dig veta den historiska vägen som dina faderliga förfäder har följt.

En subhaplogrupp (eller subklad) är en mer specifik underavdelning inom ett bredare haplogrupp. Haplogrupp kan vara ganska stora och ospecifika, och grupperar många människor med gemensamma genetiska egenskaper när det gäller deras faderliga härkomst. Av denna anledning brukar forskare dela upp haplogrupper i det som kallas ”subhaplogrupper”, mindre grupper inom haplogruppen. Dessa subhaplogrupper definieras av ytterligare genetiska markörer som är mer sällsynta och specifika, vilket möjliggör en mer detaljerad klassificering av härstamningslinjer.