tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför återspeglas inte det land där jag är född i min rapport om ancestralitet?

Det är viktigt att förstå att definitionen av ett politiskt land och en genetisk population ofta skiljer sig åt. Länder, som vi känner till dem, är politiska gränser och många av dem är relativt nyligen bildade. Därför kan en genetisk population representeras i mer än ett land, eller å andra sidan, att en individs födelseland och den genetiska population som visas i resultaten av ancestralitet skiljer sig. Slutligen bör det noteras att även om vi på tellmeGen fortsätter att arbeta för att förbättra vår produkt, kan vi ännu inte inkludera alla världens genetiska populationer i vår analys. Om du tillhör en av de populationer som inte ingår i vår analys kommer dina resultat att associeras med den genetiska population som är mest lik den och som ingår i vår studie.