tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Finns det en översättare på plattformen?

Nej, för tillfället finns det ingen direkt översättare inom plattformen i fall dina släktingar talar ett annat språk än du.