tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är en genetisk variant?

En genetisk variant är en förändring av nukleotider i DNA-sekvensen som bildar en gen. Denna förändring kan ha olika påverkan:

  • Negativ inverkan, genom att öka risken för att en sjukdom utvecklas.
  • Positiv inverkan, genom att minska denna risk.
  • Neutral inverkan.