tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär det att ha en genetisk risk eller predisposition?

Det innebär att man har en större sannolikhet att utveckla en sjukdom eller uppvisa en komplex personlig egenskap. Denna sannolikhet kan ökas eller minskas baserat på närvaro eller frånvaro av vissa genetiska varianter i DNA-sekvensen.

Det är viktigt att betona att att ha en hög risk eller genetisk predisposition för en sjukdom eller egenskap inte nödvändigtvis betyder att man kommer att drabbas av den, utan att man ur ett genetiskt perspektiv, känt som genetiska faktorn, är benägen för det.

Dock tar genetisk predisposition inte hänsyn till miljömässiga faktorn, eftersom de är externa till organismen själv och oberoende av dess DNA. Dessutom kan det hända att det finns okända gener som är involverade i dessa patologier och egenskaper som inte beaktas i analyserna.