tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär det att ha en genetisk risk eller predisposition?

Det innebär att man har en större sannolikhet att utveckla en sjukdom eller uppvisa en komplex personlig egenskap. Denna sannolikhet kan ökas eller minskas baserat på närvaro eller frånvaro av vissa genetiska varianter i DNA-sekvensen.

Det är viktigt att betona att att ha en hög risk eller genetisk predisposition för en sjukdom eller egenskap inte nödvändigtvis betyder att man kommer att drabbas av den, utan att man ur ett genetiskt perspektiv, känt som genetisk faktor, är benägen för det.