tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför skiljer sig mina anor från ett annat företags?

När man jämför resultat från olika företag kan det hända att tilldelningarna av ancestralitet skiljer sig. Detta beror främst på att varje företag använder sina egna referenspopulationer och analysmetoder.

Grunden för härstamningstester ligger i att jämföra användarens DNA med tusentals referensindividers DNA från kända och registrerade etniciteter och regioner.

Eftersom olika referenspopulationer används som grund, med varje företag som också använder sin egen databas, kan det uppstå skillnader mellan dem. Beroende på företaget och de referenser som används kan de genetiska varianterna som tilldelas en etnicitet skilja sig från dem hos ett annat företag, utan att något av dem felar i procedurer.

Dessutom har varje företag för genetiska tester sina egna algoritmer och metodologier för härstamningsanalys. Kombinationen av olika databaser, genetiska varianter och algoritmer kan leda till olika slutsatser.

Dessa skillnader kommer att vara mer påtagliga hos individer med ett mer heterogent och varierat genom.