tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför skiljer sig mina anor från ett annat företags?

När man jämför resultat från olika företag kan det hända att tilldelningarna av ancestralitet skiljer sig. Detta beror främst på att varje företag använder sina egna referenspopulationer och analysmetoder.