tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad menas med mitokondriell Eva?

Mitokondriell Eva är termen som används för att beteckna den äldsta kända gemensamma kvinnliga förfadern. Från henne börjar den matrilineala linjen i ditt DNA-test, som har genomgått flera förändringar som har lett till de haplogrupper som finns i dagens mänskliga befolkning.

Den mitokondriella Eva skulle ha varit en kvinna från Östafrika för ungefär 200 000 år sedan. Allt nuvarande mänskligt mitokondriellt DNA skulle ha kommit från denna gemensamma förfader, eftersom detta DNA endast överförs av mödrar.

Detta betyder inte att det inte fanns andra kvinnor vid den tiden, men det antyder att i de andra deras mödrarätt slutade vid en tidpunkt då alla deras ättlingar var män. Hon bör inte heller förväxlas med den gemensamma förfadern till den mänskliga arten, eftersom detta endast avser mitokondriellt DNA.