tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad menas med mitokondriell Eva?

Mitokondriell Eva är termen som används för att beteckna den äldsta kända gemensamma kvinnliga förfadern. Från henne börjar den matrilineala linjen i ditt DNA-test, som har genomgått flera förändringar som har lett till de haplogrupper som finns i dagens mänskliga befolkning.