tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken information kommer jag att få veta om mina släktingar? Och de om mig?

Du kommer att få veta deras för- och efternamn, kön vid födseln, födelsedatum och land.

Kontakterna kommer att känna till samma information om dig.