tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför har små procentandelar av min ancestralitet tilldelats oväntade populationer?

Vår metodik för att uppskatta användarnas ancestralitet bygger på en statistisk jämförelseanalys, som alltid har en liten avvikelse förknippad med den, känd som standardavvikelse. Denna avvikelse kan leda till att vår metodik tilldelar små procentandelar till populationer som egentligen inte utgör en del av användarens ancestralitet, vilka vi definierar som restprocent och som inte bör beaktas vid tolkningen av resultaten.

Vår härstamningskit är en robust och pålitlig produkt, men den har vissa vanliga ”begränsningar” i alla analyser av den här typen. Det är anledningen till att vi fortsätter att innovera och uppdatera resultaten över tiden.