tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur tolkar jag grafen som visas i mina resultat för komplexa sjukdomar?

De resultat vi visar förklaras med en typ av graf som är känd som en Gausskurva. I denna kurva representeras antalet prover som används för analysen på den vertikala axeln och den genetiska risken på den horisontella axeln. Den centrala toppen av kurvan indikerar att det största antalet prover har en mellanliggande eller neutral risk. Ett resultat mot den högra änden av kurvan kommer att indikera en tendens till högre genetisk risk. Å andra sidan kommer ett resultat mot den vänstra änden av kurvan att indikera en tendens till lägre risk eller skydd mot den sjukdomen. I båda ändar är antalet prover mindre, detta beror på att majoriteten av befolkningen har en medelhög risk för att drabbas av komplexa sjukdomar.

Det är viktigt att betona att resultaten uttrycker en genetisk predisposition för sjukdomar. Detta bör aldrig tolkas som en säkerhet att patologin kommer att utvecklas. Om du har några tvivel, kontakta oss eller din betrodda professionell.