tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är farmakogenetik?

Farmakogenetik studerar hur gener påverkar människors svar på läkemedel. Framstegen i kunskapen om DNA-sekvensen tack vare det Mänskliga Genomprojektet och förbättringar i sekvenseringstekniker har möjliggjort kliniska prövningar som stöder användningen av denna disciplin för att välja de säkraste och mest effektiva läkemedlen för varje person baserat på deras genetiska profil. När nya upptäckter görs inom detta område, tillämpas uppdateringar på våra användares resultat.