tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad har jag för nytta av att känna till min andel av neandertal-DNA?

På ena sidan berättar procentandelen av Neandertal-DNA om individens härkomst, deras ursprung. Människor från afrikanska populationer har en procentandel av Neandertal-DNA på noll, eller nära noll. Däremot har människor från europeiska och asiatiska populationer i genomsnitt 2% Neandertal-DNA, och upp till 4% i vissa fall.

En person med en procentandel Neandertal-DNA indikerar att deras förfäder levde tillsammans med Neandertal-populationer och korsade sig med dem.

Det kan också påverka vissa fysiska drag. Många studier kopplar neandertal-DNA till olika fysiska attribut, hud och hår. Detta inkluderar faktorer som ögonfärg och hudton, anpassningar som man tror uppstod när populationerna flyttade längre norrut och ljuset träffade på ett annat sätt. Andra studier kopplar dessa andelar av DNA till en högre eller lägre risk för sjukdomar och resistens mot patogena organismer. Det är för närvarande ett aktivt forskningsområde fullt av möjligheter.

Slutligen, av ren nyfikenhet, kan du med säkerhet säga att om du ges möjligheten att känna till din andel av neandertal-DNA, skulle du inte vara intresserad av att veta det?