tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Waaruit bestaat het voorouderonderzoek van tellmeGen? 

Om je etnische resultaten te krijgen, vergelijken we bij tellmeGen de informatie van je DNA of genetisch materiaal met genetische informatie van talrijke referentiepopulaties uit verschillende landen.

Specifiek vergelijken we specifieke regio’s van je genoom met dezelfde DNA-gebieden in honderdduizenden mensen van verschillende etnische en regionale populaties. Op deze manier kunnen we, dankzij je genetische polymorfismen, je etnische afkomst bepalen. Alle genetische varianten die in ons onderzoek worden gebruikt, zijn onderzocht en gevalideerd door verschillende laboratoria, die ze vervolgens hebben gepubliceerd, wat nieuwe revisies mogelijk maakt.

Deze referentiepopulaties die we gebruiken in onze vergelijkingen zijn bepaald met behulp van zowel openbare, gevalideerde en veilige databanken als gebruikers van onze eigen database.

In de resultaten geven we aan tot welke van de 53 etnische groepen die we hebben, je behoort. De gegevens worden aan je getoond als een percentage, gebaseerd op de genetische variaties die je vertoont, en aan welke etnische populatie ze zijn toegewezen.

Alle berekeningen worden uitgevoerd door onze genetici en bioinformatici, volgens kwaliteitscontroles en algoritmen die we door de jaren heen hebben ontworpen en verfijnd.

Dankzij deze overeenkomsten tussen jouw DNA en dat van de referentiepopulaties, en dankzij onze methodologie en protocollen, zijn we in staat om de etnische oorsprong te interpreteren waar je vandaan komt.