tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy badanie farmakogenetyczne zapobiegnie skutkom ubocznym lub innym działaniom niepożądanym?

Jednym z głównych celów farmakogenetyki jest minimalizacja lub nawet uniknięcie rozwoju działań niepożądanych. W przypadku leków, dla których dostępne badania prezentują wysoki poziom dowodów naukowych, ustalone zalecenia pozwoliłyby na ograniczenie tych działań niepożądanych.

Należy jednak pamiętać, że obecność innych markerów nieanalizowanych, nieuwzględnionych w badaniu, a nawet tych obecnie nieznanych, wraz z innymi uwarunkowaniami (styl życia, historia osobista, czynniki środowiskowe), może wpłynąć na odpowiedź na leki.

Ponadto należy dodać, że wyniki powinny być konsultowane z lekarzem przed ustaleniem jakiejkolwiek terapii, ponieważ to lekarz jest ostatecznie odpowiedzialny za wybór leków, biorąc pod uwagę kryteria medyczne, dane farmakogenetyczne, stan zdrowia, historię osobistą i rodzinną, a także inne czynniki uznane za istotne.