tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Moje wyniki mówią, że mam cechy fizyczne odbiegające od rzeczywistości, dlaczego tak jest?

Podobnie jak w przypadku chorób złożonych, cechy nie są determinowane jedynie przez czynnik genetyczny, czyli informacje, które analizujemy w tellmeGen, ale są również regulowane przez czynnik środowiskowy, który może mieć duży wpływ na występowanie danej cechy. Co więcej, przy dzisiejszej wiedzy z zakresu genetyki zawsze mówimy o prawdopodobieństwie. Na przykład posiadanie wariantów genetycznych związanych z jasnym kolorem oczu zwiększy prawdopodobieństwo posiadania jasnego koloru oczu, ale takie wyniki nie są ostateczne.