tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Moje wyniki mówią, że mam cechy fizyczne odbiegające od rzeczywistości, dlaczego tak jest?

Podobnie jak w przypadku chorób złożonych, cechy osobowościowe nie są determinowane tylko przez czynnik genetyczny, czyli informacje, które analizujemy w tellmeGen, ale są również regulowane przez czynnik środowiskowy, który może mieć silny wpływ na obecność tej cechy. Ponadto, z obecną wiedzą genetyczną, zawsze mówimy o prawdopodobieństwie. Posiadanie wariantów genetycznych związanych z cechą zwiększa prawdopodobieństwo posiadania tej cechy, ale wyniki nie są ostateczne.