tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Moje wyniki nie są zgodne z wynikami innych firm, dlaczego tak się dzieje?

Musisz wziąć pod uwagę, że wszystkie wyniki pochodzące z analizy genetycznej są oparte na algorytmach statystycznych z różnymi kontrolami jakości i różnymi parametrami. Każda firma posiada własny chip DNA z różnymi markerami, korzysta z różnych baz danych, ma własne algorytmy i parametry jakościowe. Dlatego, mimo że wyniki pomiędzy dwoma firmami mają podobny trend, można zaobserwować pewne różnice.