tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co jest analizowane pod kątem neandertalskiego DNA?

W 2013 roku po raz pierwszy opublikowano wyniki sekwencjonowania genomu neandertalskiego technikami o wysokim pokryciu, co pozwoliło na poznawanie i analizowanie neandertalskiego DNA z wysoką precyzją. Dzięki temu udało się ustalić, jakie warianty genetyczne zostały zachowane w DNA człowieka po krzyżowaniu z tymi gatunkami, do którego doszło dziesiątki tysięcy lat temu.

Na podstawie tych wariantów pochodzenia neandertalskiego jesteśmy w stanie określić, którzy z naszych użytkowników mają większą lub mniejszą liczbę tych wariantów w swoim DNA.