tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakich krewnych można znaleźć w DNA Connect i jak wiarygodne są wyniki?

W DNA Connect analizujemy krewnych do 4. stopnia, w tym trzecich kuzynów i stryjów czwartego stopnia. Obecnie skupiamy się na dostarczaniu użytkownikom dokładnych informacji na temat relacji o wysokiej wiarygodności. Wśród nich znajdują się trzecie kuzynostwo z około 85% wiarygodności oraz bliższe relacje, takie jak rodzice i rodzeństwo, gdzie wiarygodność wynosi 100%. Różne analizowane relacje i ich wiarygodność są szczegółowo opisane w poniższej tabeli, dając ci jasny obraz informacji, które otrzymasz w DNA Connect: