tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mikä on geneettinen alttius?

Geneettinen alttius tai geneettinen haavoittuvuus on todennäköisyys kehittää tauti, kun huomioidaan yhden tai useamman geneettisen muutoksen läsnäolo, joka lisää taudin kehittymisen riskiä.

Analysoimalla DNA:n sekvenssin muutoksia, jotka tapahtuvat yhden nukleotidin tasolla ja tunnetaan SNPeinä (engl. ’Single Nucleotide Polymorphisms’), ja seuraamalla multiplikatiivista matemaattista mallia, on mahdollista arvioida tietyn henkilön riskiä sairastua tiettyyn tautiin, ottaen huomioon taudin esiintyvyys ja varianttien alleelifrekvenssit väestössä.

Yhteenvetona, geneettinen alttius on perittyjen geenien kautta tapahtuva sairauden ilmenemisen riskin kasvu elämämme aikana.