tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad innebär beräkningen av det moderns haplogrupp?

Vår beräkning består av att extrahera den genetiska informationen från varje användares mitokondriella kromosom. Denna information går igenom strikta kvalitetskontroller som gör det möjligt för oss att få mer precisa resultat, så att vi genom algoritmer kan tyda vilken matrilineär haplogrupp du tillhör.

Denna beräkning består av att observera likheter mellan olika markörer i det mitokondriella kromosomet hos våra användare och olika databaser som samlar in de olika matrilineära haplogrupper som finns.