tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan jag ha skyddande varianter och riskvarianter samtidigt? Hur tolkas detta?

Ja. Beräkningen av den genetiska risken innebär att ta hänsyn till alla varianter som är relaterade till den sjukdom som en individ har. Varje beskriven variant som är relaterad till en komplex egenskap eller sjukdom har en ”vikt” på detta. Det är därför den genetiska risken i slutändan kommer att bero på vilken typ av varianter och vilken vikt som dominerar i dina resultat.

Om du har få riskvarianter, men dessa har en mycket viktig vikt i utvecklingen av sjukdomen, trots att du har många skyddande varianter, är det mycket sannolikt att en individ har en hög genetisk risk att utveckla sjukdomen.