tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur har databasen som används för att uppskatta varje användares ”ancestralitet” byggts upp?

Vår databas består av moderna populationer och återspeglar den aktuella genetiska mångfalden hos olika mänskliga populationer. För att vara en del av vår databas och vara registrerad som tillhörande en etnicitet måste en individ och deras familj vara infödda i den genetiska populationen under minst de senaste tre generationerna.

Dessutom genomgår varje individ en kvalitetskontroll för att bedöma om de kan vara en del av den använda referenspopulationen. Genom att följa dessa stränga kvalitetskriterier arbetar vårt team kontinuerligt för att öka de populationer som ingår i vårt test, liksom noggrannheten i deras tilldelning.