tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan mina resultat förändras över tid?

Ja. Genetisk-datorvetenskaplig forskning är en vetenskap som växer varje dag.

För närvarande känner vi till en liten procentandel av den genetiska informationen som reglerar sjukdomar och komplexa drag, så resultaten av genetisk predisposition beror på den nuvarande forskningssituationen.

Med denna nya metodik, förutom att ge mer precisa resultat, strävar vi också efter att kontinuerligt förbättra oss i takt med att vetenskapen utvecklas. Det är därför som vi, i takt med att olika projekt och vetenskapliga studier upptäcker nya varianter som reglerar sjukdomar, kommer att arbeta på tellmeGen för att inkludera dem så snabbt som möjligt. Denna nya inkludering av varianter samt nya upptäckter kan lätt ändra de resultat du ser i din profil, i syfte att förbättra deras noggrannhet.