tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Innebär en hög risk att jag kommer att drabbas av sjukdomen eller uppvisa en komplex personlighetsegenskap?

Nej, eftersom sjukdomar och komplexa drag styrs av både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Den genetiska risken mäter den genetiska faktorns påverkan på utvecklingen av en sjukdom, men miljöfaktorer har slutligen en stark inverkan på utvecklingen av sjukdomen eller påvisandet av ett drag.

Ett tydligt exempel är sambandet mellan lungcancer och tobaksrökning. I detta fall kan en person med hög genetisk predisposition för att få lungcancer, men med en hälsosam livsstil, kanske inte utvecklar sjukdomen. Å andra sidan kan en person med låg genetisk predisposition, men som röker och har dåliga vanor, komma att utveckla den.