tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym jest farmakogenetyka?

Farmakogenetyka bada, jak geny wpływają na reakcję ludzi na leki. Postępy w poznaniu sekwencji DNA dzięki projektowi Human Genome Project oraz udoskonalenie technik sekwencjonowania umożliwiły przeprowadzenie badań klinicznych, które wspierają wykorzystanie tej dyscypliny w doborze najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych leków dla każdej osoby w oparciu o jej profil genetyczny. W miarę jak pojawiają się nowe odkrycia w tej dziedzinie, aktualizacje są stosowane do wyników naszych użytkowników.