tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego kraj mojego pochodzenia nie jest odzwierciedlony w moim raporcie o pochodzeniu?

Należy pamiętać, że definicja kraju politycznego i definicja populacji genetycznej różnią się w wielu przypadkach. Kraje, jak wiemy, stanowią granicę polityczną, a wiele z nich jest nowo utworzonych. Dlatego w wielu przypadkach populacja genetyczna może być reprezentowana przez więcej niż jeden kraj lub, z drugiej strony, kraj urodzenia danej osoby i jej populacja genetyczna wykazana w wynikach pochodzenia mogą się różnić. Wreszcie, należy zauważyć, że chociaż tellmeGen wciąż pracuje nad udoskonaleniem naszego produktu, nie jesteśmy jeszcze w stanie uwzględnić w naszej analizie wszystkich populacji genetycznych na świecie. W przypadku, gdy należysz do jednej z populacji nieuwzględnionych w naszej analizie, Twoje wyniki będą powiązane z populacją genetyczną najbardziej podobną do tej, która jest częścią naszego badania.