tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur skyddas mina personuppgifter?

För tellmeGen är sekretess, konfidentialitet och datasäkerhet en absolut förutsättning. Det är därför vi använder de mest avancerade säkerhetsprotokollen och den högsta teknologin inom kryptering samt fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att maximera säkerheten i enlighet med gällande lagstiftning. Alla anslutningar till och från vår webbplats är skyddade av SSL-krypteringsprotokollet.

  1. Våra servrar och data är lagrade i molnet. Detta ger oss möjlighet att dra nytta av dess egen säkerhet: säkerhetssystem med flerlagerskydd mot DoS/DDoS, den senaste teknologin inom Cisco-nätverk och snabba hårddiskar. Allt detta kompletteras med säkerhetskopior av servrarna, databasen och all tellmeGen-information.
  2. Våra applikationer utför en automatisk revision av ändringar, så att alla dataförändringar registreras för att kunna agera om de inte är korrekta.
  3. TellmeGens användares konfidentiella data är krypterade så att det aldrig går att etablera en koppling mellan den genetiska informationen, personerna och deras personuppgifter, eftersom de lagras på ett krypterat sätt och endast dekrypteras när det är nödvändigt.

För mer information om de skyddsåtgärder vi följer och upprätthåller, rekommenderar vi att läsa avsnittet om Integritet och säkerhet.