tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför behöver vi veta ditt kön vid födseln?

tellmeGen använder informationen om kundens självrapporterade kön vid födseln i några viktiga steg. Det första är att det är en del av vår kvalitetskontroll. Om någons självrapporterade kön inte stämmer överens med det kön som fastställts i deras DNA-analys (baserat på närvaron av X och Y som könkromosomer), ser vi till att allt har gått korrekt till.

Köninformation används också för att ge mer personliga resultat. Det finns tillstånd som inte påverkar genetiska män (XY) och genetiska kvinnor (XX) på samma sätt, så rapporterna är anpassade och inkluderar specifik information för varje kön.

Vi förstår att kön inte är en binär fråga, och att termerna ”man” och ”kvinna” inte inkluderar alla möjligheter, men våra studier baseras på vetenskaplig forskning med individer som har könkromosomerna XX och XY, kategoriserade som ”kvinnor” och ”män” respektive. När forskningen går framåt hoppas vi kunna erbjuda mer anpassad information till våra intersexuella och transsexuella kunder.