tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur kan jag registrera ett kit för ett barn? Kan jag göra det på ett vanligt konto?

Ett genetiskt kit för ett barn registreras på samma sätt som ett DNA-kit. Varje kit måste ha ett associerat konto, man kan inte registrera två kit på ett och samma konto.

De nödvändiga stegen för att skapa ett vanligt konto på tellmeGen förklaras på denna länk.

När kontot som är associerat med barnets kit har skapats, måste man bifoga dokumentation som verifierar att personen som registrerar kitet är barnets förälder eller lagliga vårdnadshavare. För detta krävs ett identifieringsdokument för minderåriga och ett annat för personen som registrerar det. I identifieringsdokumenten måste barnets förnamn och efternamn samt förälderns eller den lagliga vårdnadshavarens förnamn och efternamn framgå. Identifieringsnummer (passnummer eller ID-nummer) är inte nödvändiga.

När tellmeGens juridiska avdelning har granskat den inlämnade dokumentationen kommer kontot att aktiveras.