tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Min personliga information, kommer den att delas med tredje part?

Den personliga information som vi begär kommer alltid att vara den minsta som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten och kommer, utom med uttryckligt medgivande från användaren eller laglig skyldighet, inte att överföras till tredje part.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut din information på individuell nivå till någon tredje part för forskningsändamål utan ditt uttryckliga samtycke vid registrering av kitet.

I ditt privata område hittar du enkäter för att komplettera. De är helt frivilliga och hjälper oss att förbättra vår tjänst. Du kan hitta mer om våra forskningar på följande länk.