tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Worden mijn persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven?

De persoonlijke informatie die wij vragen zal altijd het minimum zijn dat nodig is om de dienst te kunnen leveren en zal, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of daartoe wettelijk verplicht is, niet aan derden worden doorgegeven.

Wij zullen uw informatie op individueel niveau niet verkopen of verhuren aan derden voor onderzoeksdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming tijdens de kit-registratie.

Dit betekent dat tellmeGen deelneemt aan wetenschappelijke studies met verschillende universiteiten. Om deze studies te kunnen uitvoeren, vragen wij onze gebruikers altijd vooraf of zij willen deelnemen. Indien zij wensen deel te nemen, delen wij alleen de minimale informatie die nodig is voor het onderzoek van die gebruikers die ons hun toestemming hebben gegeven.