tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur registrerar jag DNA-kit för ”Duo” eller ”Family”?

DNA-kiten Duo och Family, både från Starter och Advanced-serierna, är tänkta som ett ekonomiskt alternativ för de som planerar att köpa mer än ett kit. Duo innehåller två enskilda kit, medan Family innehåller tre, till ett lägre pris än om de skulle köpas separat.

När du följer registreringsprocessen måste varje DNA-kit registreras med en annan e-postadress. När du har slutfört registreringen av ett av kiterna måste du logga ut och upprepa processen med de andra kiterna. Om du har problem med att logga ut kan du prova att upprepa processen i en annan webbläsare eller använda inkognitoläge.

Angående steg 1 vid registreringen av ett Duo- eller Family-kit, är det viktigt att betona att varje rör med sina två motsvarande tops för ett prov måste placeras i kartonglådan. Därefter placerar du denna låda i plastpåsen.

Angående steg 2 i registreringen måste varje kit registreras separat och med en annan e-postadress. Efter varje registreringsprocess kommer varje e-post att få en separat fraktetikett. När du förbereder fraktpåsen är det tillräckligt att använda en av de mottagna etiketterna; de övriga kan kasseras.

En särskild egenskap hos dessa produkter (Duo och Family) är att DNA-kiten finns i en enda låda och också skickas tillbaka tillsammans i en enda fraktpåse. Detta innebär att oavsett vilket paket som har köpts och de enskilda kit det innehåller, kan proverna endast skickas tillsammans i en och samma förpackning. Om proverna måste skickas från fler än en separat plats måste kiten köpas individuellt.