tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och hur tillämpas den hos tellmeGen?

GDPR är den allmänna dataskyddsförordningen i Europeiska unionen. Den trädde i kraft i maj 2016 och är obligatorisk för alla företag i EU sedan den 25 maj 2018. Denna förordning ger medborgarna större kontroll och säkerhet över deras personliga information i den digitala världen. GDPR utökar deras rättigheter att bestämma hur de vill att deras data ska behandlas och hur de vill få information från företag.

På tellmeGen, i enlighet med vad som föreskrivs i den organiska lagen 3/2018 av den 5 december om dataskydd och digitala rättigheter, förordningen (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 (GDPR) samt lagen 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI), informeras användaren att:

Den personliga information som kan begäras från användaren i olika formulär på denna webbplats kommer aldrig att användas för andra syften än de som definieras i denna policy.

Den personliga information som begärs kommer alltid att vara den minsta som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten och kommer, utom med uttryckligt medgivande från användaren eller laglig skyldighet, inte att överföras till tredje part.

De data som samlas in på denna webbplats kommer att inkluderas i en behandling som kallas ”Webbkontakter” och vars syfte kommer att vara att svara på de frågor som ställs, hantera användarkommentarer och inkludera, om användaren själv bekräftar det, i en e-postlista för att få regelbundna kommunikationer.

INFORMATION OM BEHANDLING

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning måste användaren få punktlig och specifik information om den som ansvarar för behandlingen och dess användningar och syften. För detta ändamål inkluderas i denna lista de behandlingsaktiviteter som webbplatsens ägare utför.

  • Webbkontakter
  • Kunder och användare
  • Leverantörer och tredje partssamarbeten
  • Mänskliga resurser

DATAINSAMLING

Datainsamlingen på denna webbplats sker genom följande formulär:

  • Kontaktformulär: Namn och e-postadress samlas in för att kunna svara på den fråga som användaren ställer. Ett annat syfte associerat med detta formulär är att inkludera, om användaren bestämmer det, kontaktinformation i en e-postlista för att regelbundet få kommunikationer.
  • Registrering i e-postlistan: Namn och e-postadress samlas in i syfte att inkludera användaren i en e-postlista för att regelbundet få kommunikationer.

För mer information om hur vi hanterar personliga och individuella data från våra användare rekommenderar vi att du besöker vår avsnitt om Integritet och säkerhet.
.