tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) i jakie ma znaczenie dla tellmeGen?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Weszło w życie w maju 2016 roku i od 25 maja 2018 roku jest obowiązkowe dla wszystkich firm w UE. Celem RODO jest zapewnienie obywatelom większej kontroli i bezpieczeństwa nad ich danymi osobowymi w świecie 2.0. RODO rozszerza prawa obywateli do decydowania o tym, w jaki sposób ich dane są przetwarzane i jakie informacje otrzymują od firm.

W tellmeGen, zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI), użytkownik jest informowany, że:

Dane osobowe, które mogą być wymagane od użytkownika w różnych formularzach na tej stronie, nigdy nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

La información personal solicitada, será siempre la mínima necesaria para poder prestar el servicio y, salvo autorización expresa por parte del usuario u obligación legal, no se cederá a terceros.

Wymagane dane osobowe będą zawsze stanowić minimum niezbędne do świadczenia usługi i, o ile użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody lub nie będzie do tego zobowiązany prawnie, nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zebrane na tej stronie zostaną przetworzone w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, zarządzania komentarzami użytkowników oraz umieszczenia użytkowników na liście mailingowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

PRZETWARZANIE DANYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, użytkownik musi otrzymać konkretną i terminową informację o administratorze danych oraz o celach i sposobach przetwarzania danych. W tym celu przedstawiamy poniżej czynności przetwarzania danych wykonywane przez właściciela tej strony internetowej:

  • Kontakty internetowe
  • Klienci i użytkownicy
  • Dostawcy i współpracownicy stron trzecich
  • Zasoby ludzkie

ZBIERANIE DANYCH

Dane zbierane w ramach tej strony internetowej są pobierane poprzez następujące formularze:

  • Formularz kontaktowy: Imię i adres e-mail są zbierane, aby móc odpowiedzieć na zapytanie zadane przez użytkownika. Innym celem związanym z tym formularzem jest umieszczenie, jeśli użytkownik tak zdecyduje, danych kontaktowych na liście mailingowej w celu otrzymywania regularnej komunikacji.
  • Rejestracja na listę mailingową: Imię i adres e-mail są zbierane w celu umieszczenia użytkownika na liście mailingowej, aby otrzymywać okresowe komunikaty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i indywidualnych naszych użytkowników, zalecamy odwiedzenie naszej sekcji Prywatność i bezpieczeństwo.