tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Gdzie mogę znaleźć kod alfanumeryczny potrzebny do rejestracji zestawu?

Kod alfanumeryczny lub kod Państwa zestawu wymagany do rejestracji znajduje się na probówkach do konserwacji śliny oraz w instrukcji znajdującej się w zestawie.

Ważne jest, aby zachować instrukcję, aby nie zgubić kodu zestawu oraz aby przed wysłaniem próbki do laboratorium założyć konto i zarejestrować zestaw.

Po założeniu konta będziesz mógł sprawdzić kod swojego zestawu w prawym górnym rogu ekranu w swojej strefie prywatnej.