tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mikä on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja miten se soveltuu tellmeGenissä?

GDPR on Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus. Se astui voimaan toukokuussa 2016 ja siitä tuli pakollinen kaikille EU:n yrityksille 25. toukokuuta 2018 alkaen. Tämä asetus antaa kansalaisille suuremman valvontavallan ja turvallisuuden henkilötietojensa suhteen digitaalisessa maailmassa. GDPR laajentaa heidän oikeuksiaan päättää, miten he haluavat tietojaan käsiteltävän ja miten he haluavat saada tietoa yrityksiltä.

TellmeGenissä, noudattaen Orgaanisen lain 3/2018, 5. joulukuuta, tietosuojasta ja digitaalisten oikeuksien takuista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, 27. huhtikuuta 2016 (GDPR) sekä lain 34/2002, 11. heinäkuuta, tiedotusyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä (LSSICE tai LSSI), käyttäjälle ilmoitetaan, että:

Henkilötietoja, joita käyttäjältä voidaan pyytää tämän verkkosivuston eri lomakkeissa, ei koskaan käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tässä politiikassa määriteltyihin.

Pyydetyt henkilötiedot ovat aina vähimmäistarpeen mukaisia palvelun tarjoamiseksi ja, paitsi jos käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa tai lain niin vaatiessa, tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tällä verkkosivustolla kerätyt tiedot sisällytetään ”Web-yhteydet” -käsittelyyn, jonka tarkoituksena on vastata esitettyihin kysymyksiin, hallita käyttäjien kommentteja ja sisällyttää, jos käyttäjä niin vahvistaa, sähköpostilistalle säännöllisiä viestintöjä varten.

TIETOJEN KÄSITTELYN TIEDOT

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäjän on saatava ajantasaiset ja tarkat tiedot tietojen käsittelystä vastaavasta tahosta sekä käsittelyn tarkoituksista ja käytöistä. Tätä varten tässä luettelossa kerrotaan tämän verkkosivuston omistajan suorittamista käsittelytoimista.

  • Web-yhteydet
  • Asiakkaat ja käyttäjät
  • Toimittajat ja kolmannet osapuolet
  • Henkilöstöresurssit

TIETOJEN KERÄYS

Tämän verkkosivun sisällä tietojen keruu tapahtuu seuraavan lomakkeen kautta:

  • Yhteydenottolomake: Kerätään nimi ja sähköpostiosoite voidaksemme vastata käyttäjän esittämään kysymykseen. Tämän lomakkeen toinen tarkoitus on sisällyttää, jos käyttäjä niin päättää, tiedot yhteystietoluetteloon säännöllisten viestien vastaanottamiseksi.
  • Sähköpostilistan rekisteröinti: Kerätään nimi ja sähköpostiosoite tarkoituksena lisätä käyttäjä sähköpostilistalle säännöllisten viestien vastaanottamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojemme ja käyttäjiemme yksilöllisten tietojen käsittelystä suosittelemme käymään Tietosuoja ja turvallisuus -osiossamme.