tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur kan jag registrera ett kit?

För att registrera ditt kit måste du skapa ett konto. I formuläret kommer du att behöva ange koden för ditt kit. Denna kod är till för att ditt prov aldrig ska åtföljas av personuppgifter, utan istället av en alfanumerisk kod.

Observera att den alfanumeriska koden består av tolv siffror som du måste ange i det avsedda fältet. De separeras automatiskt fyra och fyra med bindestreck.

Det är mycket viktigt att slutföra registreringsprocessen eftersom du inte kommer att få returetiketten för ditt prov via e-post förrän alla steg har slutförts.

*Prov som mottas utan att ha registrerats kommer inte att analyseras.