tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Wat is genetische counseling?

Een consultatiebureau voor genetisch advies geeft informatie, hulp en steun aan mensen die een genetische ziekte hebben of dreigen te krijgen.

Tijdens het consult voor genetische counseling komt de geneticus bijeen met een individu en/of gezin om de genetische risico’s te bespreken die op hen van invloed kunnen zijn en om, waar nodig, informatie te verstrekken over genetische tests en beschikbare opties om hun situatie beter te beheren, zoals het bespreken van mogelijke behandelingsopties.

Om te bepalen of een ziekte of aandoening een genetische component heeft, moet de geneticus, indien mogelijk, de gedetailleerde familiegeschiedenis en medische voorgeschiedenis van de betrokkene kennen.

Op grond van de informatie die bij een consultatie genetische counseling wordt verkregen, kan worden bepaald of verdere genetische tests nodig zijn of welke tests wellicht geschikter zijn, hoewel de beslissing om dit al dan niet te doen bij de betrokkene ligt, die over de nodige informatie zal beschikken over de mogelijke gevolgen van de resultaten van de genetische tests voor hem of haarzelf of voor zijn of haar nakomelingen. Indien besloten wordt om verdere, meer diepgaande genetische tests uit te voeren, moet een arts deze tests voorschrijven.

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die een consult bij een genetisch consulent aflegt, om de informatie die uit het consult naar voren is gekomen aan zijn naaste familieleden (ouders, kinderen of broers en zussen) door te geven, vooral als het belangrijke informatie bevat die van invloed kan zijn op hun gezondheid als zij ook deze genetische varianten of mutaties hebben.

Hoe krijg ik toegang tot genetische consulten op tellmeGen?

Bij tellmeGen zorgen we ervoor dat de klant zich gedurende het hele proces begeleid voelt door een medische professional en/of een gekwalificeerde geneticus.

Kortom, tellmeGen wil zijn gebruikers een goed inzicht geven in de resultaten van hun genetische test, zodat het een essentieel instrument wordt voor de zorg voor hun gezondheid en levenskwaliteit.

Bovendien hebben we bij tellmeGen een gepersonaliseerde dienst voor genetische counseling ontwikkeld die consultaties omvat waarbij onze deskundige genetici elk geval analyseren en de meest geschikte opties voor elke cliënt bepalen.

Gepersonaliseerde genetische consulten hebben een kleine meerprijs. Een eenvoudige genetische raadpleging, d.w.z. over één enkel aspect van uw resultaten, brengt extra kosten met zich mee. Indien u meerdere twijfels hebt en het rapport duurder zal uitvallen voor de professionals van tellmeGen, bestaat de mogelijkheid om een consultatiepakket te bestellen. De procedure die bij deze consultaties voor genetisch advies wordt gevolgd, is als volgt:

  1. De tellmeGen professional neemt contact op met de cliënt (meestal via e-mail) die om de consultatie heeft gevraagd om het aan te pakken probleem te kennen.
  2. Zodra de cliënt zijn twijfels heeft geuit, zal de professionele geneticus het geval bestuderen en een persoonlijk rapport schrijven op basis van de genetische varianten die zijn opgespoord en de persoonlijke geschiedenis die door de cliënt is beschreven.
  3. Indien het schriftelijke verslag niet volstaat om de twijfels van de cliënt weg te nemen, kan de beroepsbeoefenaar telefonisch of per videoconferentie contact opnemen met de cliënt.

Door middel van deze dienst zullen wij alle twijfels wegnemen die de cliënt zou kunnen hebben over zijn resultaten en zullen wij hem begeleiden bij het volgen van de verschillende preventieve aspecten. Indien mogelijk, zullen wij u adviseren over mogelijke behandelingen.