tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym są predyspozycje genetyczne?

Predyspozycja genetyczna lub podatność to prawdopodobieństwo rozwoju patologii na podstawie obecności jednego lub więcej wariantów genetycznych, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby.

Dzięki analizie wariantów w sekwencji DNA, które występują na poziomie pojedynczego nukleotydu i są znane jako SNP (Single Nucleotide Polymorphisms), i kierując się multiplikatywnym modelem matematycznym, można oszacować ryzyko wystąpienia choroby u danej osoby, biorąc pod uwagę częstość występowania patologii i częstości alleli wariantów w populacji.

W skrócie, predyspozycja genetyczna to zwiększenie, poprzez odziedziczone geny, prezentowania choroby w ciągu naszego życia.