tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en hoe is deze van toepassing op tellmeGen?

De GDPR is de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie. Het is in mei 2016 in werking getreden en is sinds 25 mei 2018 verplicht voor alle ondernemingen in de Europese Unie. Deze verordening geeft burgers meer controle en veiligheid over hun persoonlijke informatie in de 2.0-wereld. De GDPR breidt hun rechten uit om te beslissen hoe zij hun gegevens verwerkt willen zien en hoe zij informatie van bedrijven willen ontvangen.

Bij tellmeGen, in overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI), wordt de gebruiker geïnformeerd dat:

De persoonlijke gegevens die in de verschillende formulieren op deze website aan de gebruiker kunnen worden gevraagd, zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in dit beleid zijn omschreven.

De gevraagde persoonsgegevens zullen steeds beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de dienst te kunnen verlenen en zullen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of wettelijke verplichting, niet aan derden worden doorgegeven.

De op deze website verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een behandeling genaamd “Webcontacten”, die tot doel heeft te reageren op gestelde vragen, opmerkingen van gebruikers te beheren en, indien de gebruiker dit bevestigt, te worden opgenomen in een mailinglijst om regelmatig mededelingen te ontvangen.

BEHANDELINGSINFORMATIE

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU moet de gebruiker specifieke en tijdige informatie ontvangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en over het gebruik en de doeleinden van de verwerking. Daartoe bevat deze lijst de verwerkingsactiviteiten die door de eigenaar van deze website worden verricht.

  • Contacten op het web
  • Klanten en gebruikers
  • Leveranciers en derde-partij medewerkers
  • Personeelszaken

GEGEVENSVERZAMELING

Het verzamelen van gegevens binnen deze website gebeurt via het volgende formulier:

  • Contactformulier: De naam en het e-mailadres worden verzameld om te kunnen reageren op de vraag van de gebruiker. Een ander doel van dit formulier is om, indien de gebruiker dat wenst, de contactgegevens op te nemen in een mailinglijst om regelmatig mededelingen te ontvangen.
  • Inschrijving op de mailinglijst: De naam en het e-mailadres worden verzameld om de gebruiker op een mailinglijst te plaatsen om periodieke mededelingen te ontvangen.

Voor meer informatie over hoe we persoonlijke en individuele gegevens van onze gebruikers behandelen, raden we aan om naar onze Privacy en veiligheid.
.