tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Tid och temperatur för att bevara salivprovet, kan det förstöras under transporten?

Salivproven i DNA-kiten är, när de blandas med det bevarande vätskan, stabila i rumstemperatur (från 15°C till 30°C) och håller i upp till 12 månader. Det är inte nödvändigt, men rekommenderat, att bevara provet kallt. Oanvända kit förblir stabila i rumstemperatur upp till en maximal period av 5 år.

Röret för att bevara saliven, där topsarna läggs, inkluderar en bevarande lösning som tillsätts till saliven omedelbart efter att ditt prov har samlats in. Den bevarande lösningen garanterar integriteten av det genetiska materialet, förhindrar bakteriell kontaminering och säkerställer provets långsiktiga stabilitet i rumstemperatur.

Som du ser behöver du inte göra något speciellt för att perfekt bevara DNA-kit från tellmeGen. Dock kan en långvarig exponering för extrema temperaturer eller temperaturer utanför det optimala bevaringsområdet äventyra provets senare prestanda i laboratoriet.