tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

tellmeGen och dess reglering

På tellmeGen följer vi all nödvändig reglering för att tillhandahålla den tjänst som erbjuds.

Från hälsovårdslicenser utfärdade av hälsoministeriet till strikt efterlevnad av dataskyddslagen. Du kan hitta mer information här.

DNA-utvinningskitet vi använder följer FDA-regler, och laboratoriet uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och ISO-regelverket. Du kan hitta mer information här.

När det gäller den information som tillhandahålls har den granskats både av de relevanta europeiska regleringsorganen och av FDA. Den sistnämnda har fastställt att det för närvarande inte är möjligt att ge farmakogenetisk information till användare i USA. Men vi arbetar tillsammans för en snar godkännande.

När denna information har granskats och det är möjligt att tillhandahålla den för våra användare kommer de att få denna information utan extra kostnad.