tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad finns i ett tellmeGen-kit?

Både Starter- och Advanced-kiten innehåller samma sak i sina lådor:

  • En broschyr med instruktioner, som erhålls genom att skanna QR-koden, så att du vet vilka steg du ska följa hela tiden. Inuti broschyren finns också koden till ditt kit, som du måste ange vid registreringen.
  • Två tops för att samla saliv från sidorna av munnen, en för varje sida.
  • Ett rör med konserveringsvätska, där du ska placera topsen när de har salivprovet.
  • En fraktpåse för att placera DNA-kitet i och skicka det gratis tillbaka till laboratoriet. Du måste skriva ut och klistra på etiketten som vi skickar via e-post på påsen.

Det är innehållet i varje enskild låda. Duo- och Family-kiten innehåller en enda låda med 4 eller 6 topsar och 2 eller 3 rör respektive.