tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför analyserar vi salivprover med vårt test?

Vårt DNA-test utförs med salivprover och detta har viktiga fördelar. För det första innehåller saliven celler från olika ursprung vilket gör att vi kan få en mycket god mängd DNA och därmed en hög effektivitet i genotypning. Dessutom är provtagningen inte invasiv, vilket gör att användaren enkelt kan samla in det i sitt eget hem utan att behöva besöka ett sjukhus.