tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy próbka śliny może ulec zepsuciu podczas wysyłki?

Próbki śliny z zestawów DNA, po wymieszaniu z płynem konserwującym, są stabilne w temperaturze pokojowej (15°C do 30°C) i zachowują trwałość do 12 miesięcy. Nie jest konieczne, ale zalecane, aby próbka była zimna. Nieużywane zestawy zachowują stabilność w temperaturze pokojowej przez 5 lat.

Probówka do konserwacji śliny, w której osadzone są wymazy, zawiera roztwór konserwujący, który dodaje się do śliny bezpośrednio po pobraniu Państwa próbki. Roztwór konserwujący gwarantuje integralność materiału genetycznego, zapobiega kontaminacji bakteryjnej i zapewnia długotrwałą stabilność próbki śliny w temperaturze pokojowej.

Jak widać, nie trzeba robić nic specjalnego, aby doskonale zakonserwować zestawy tellmeGen DNA. Jednak długotrwałe wystawienie na działanie skrajnych temperatur lub poza optymalnym zakresem przechowywania może zagrozić późniejszej wydajności próbki w laboratorium.