tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy oprócz śliny będę musiał dostarczyć inne próbki do wykonania testu?

Nie, tylko jedna próbka śliny jest wymagana do pełnej analizy Twojego DNA.

Potrzebujemy jednak minimalnej ilości śliny, aby móc wykonać test. Należy wymacać policzki, aby zebrać jak najwięcej próbki.