tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Worden mijn persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven?

De persoonlijke informatie die wij vragen zal altijd het minimum zijn dat nodig is om de dienst te kunnen leveren en zal, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of daartoe wettelijk verplicht is, niet aan derden worden doorgegeven.

Wij zullen uw informatie op individueel niveau niet verkopen of verhuren aan derden voor onderzoeksdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming tijdens de kit-registratie.

In je privégebied vind je enquêtes ter aanvulling. Ze zijn volledig vrijwillig en helpen ons onze service te verbeteren. Meer informatie over onze onderzoeken vind je op de volgende link.